“o” တုိ႔၏ လူေနမွ ု အဆင့္အတန္းျမင့္မာလာမွ ု


11175024_834524416627759_6969398432383446638_n

လြန္ခဲ့သည့္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္က “ဝ” ေတာင္တန္း ေဒသေတြကေန ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) သို႔ ေက်ာင္းသြားတက္ခဲ့သည့္ “ဝ” တိုင္းရင္းသားေလးကို သူငယ္ခ်င္း မ်ားက “မင္းတို႔က ေခါင္းျဖတ္တဲ့လူေတြ၊ လူသားစားတဲ့သူေတြ” ဆိုၿပီး ဖယ္ၾကဥ္ ခံခဲ့ရသည့္ သူ႔ဘဝအစိတ္အပိုင္းကို ဒီကေန႔ထိမေမ့ႏိုင္။  မိဘက အျမတ္တႏိုး ေပးထားသည့္ ဆမ္ခြန္းဆိုသည့္ နာမည္ကို မေခၚဘဲ “ဝေလး၊ ဝေလး” လို႔ ေခၚၿပီး ရြယ္တူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက အထူးတဆန္းလာလာ ၾကည့္ခဲ့သည္တို႔ကို သတိရေနဆဲျဖစ္သည္။

ရြယ္တူေက်ာင္းသားမ်ားက သူ႔ကို ကစားဖို႔ မေခၚဘဲ စေနာက္ခံရလြန္းသည့္ ဆမ္ခြန္းက          “ေခါင္းျဖတ္တယ္၊ လူသားစားတယ္လို႔ ဝိုင္းစလြန္းလို႔ တေန႔ ေဂၚရခါးဓားေကာက္ႀကီးကိုင္ၿပီး စၿပီဆိုတာနဲ႔ နင္တို႔အသားကို ငါတကယ္စားမွာေနာ္ ခုတ္လိုက္ မယ္လုပ္ေတာ့ ေနာက္မစရဲၾကေတာ့ဘူး” ဟု ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္က အမွတ္တရတခ်ိဳ႕ကို ဦးဆမ္ခြန္းက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆမ္ခြန္းမွာ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ဦးဆမ္ခြန္း ျဖစ္ေနၿပီ။ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရး႐ံုး၊ ဒုဌာနႀကီးမွဴး တာဝန္ယူထားသူျဖစ္သည္။

“ဝ” မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ ထူထပ္လြန္းသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ယခင္က ေတာထူထပ္သည့္ ေတာင္ေပၚတြင္ တဲပုတ္ကေလးေတြျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည့္ “ဝ” တို႔မွာ ယခု တိုက္အိမ္မ်ားေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ “ဝ” ေဒသရွိ ရြာဟုေခၚတြင္သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ တဲအိမ္၊ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္မွာ ရွာရခက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဟိုယခင္ ဆမ္ခြန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ ခ်င္းမ်ား ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ အိမ္သို႔ ျပန္လာ ၿပီဆိုလွ်င္ “ဝ” ေတာင္တန္းတေလွ်ာက္တြင္ ရြာရွိ သည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ေတာအုပ္ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္သည္။ လယ္ကြင္းျပင္ႀကီး တေနရာတြင္ တဲအိမ္ ေလး ႏွစ္လံုးသာ ထီးထီးရွိၿပီး ရြာႏွင့္လည္း ေဝး၊ ေခၚ၍ ေအာ္၍ မၾကားႏိုင္သည့္ေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ေၾကာက္လြန္း၍ ေျပးလႊားျပန္ခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္မ်ား လည္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ထိုအခ်ိန္က တဲအိမ္ေလး ႏွစ္လံုးသာရွိသည့္ ေနရာမွာ ယခု “ဝ” ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး တိုက္အိမ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ လူဦးေရ ၆ သိန္းက မွီခိုေနထိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ “ဝ” လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္မ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ “ဝ” ဘာသာစကားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားကို အဓိက အသံုးျပဳၾကသည္။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လမ္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွ အျခားေဒသမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆက္ သြယ္ရန္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွာလည္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ ေတာင္နံရံမ်ားကို လမ္းေဖာက္စက္ မ်ားျဖင့္ ထုထြင္းကာ ေဖာက္လုပ္ရသည္။ ေတာင္ ေၾကာေပၚရွိ လမ္းတိုင္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းမေန၊ ႏွစ္လမ္းသြားမ်ားျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘးရွိ ေတာင္နံရံမ်ား၊ ေျမသားမ်ား မၿပိဳက်ႏိုင္ေစရန္လည္း အဂၤေတမ်ား၊ အုတ္သားမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

အစိုးရႏွင့္ “ဝ” ေတာင္တန္း ေနထိုင္သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးခင္က ပန္ဆန္း မွာ ေတာႀကီးမ်က္မည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုက္သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ” တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးၿပီးေနာက္ “ဝ” တို႔သည္ ပန္ဆန္းကို ၿမိဳ႕အျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မနားမေန လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ထိလည္း နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ “ဝ” အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕ဝင္၊ “ဝ” စစ္သားမ်ားက လမ္းေဖာက္သူက ေဖာက္၊ လမ္းခင္းသူက ခင္း၊ ေရေျမာင္းေဖာ္သူက ေဖာ္၊ ကိုယ္စီ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လမ္းခင္းသည့္အခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္မရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားကဲ့သို႔ လူအင္အား အမ်ားအျပား အသံုးမျပဳၾက ဘဲ လမ္းခင္းစက္ႀကီးျဖင့္ ခင္းၾကၿပီး လူ ၁၀ ေယာက္ ေလာက္ျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ၅ ရက္တေဈး (၅ ရက္လွ်င္ တႀကိမ္ေရာင္းသည့္ေဈး) ရွိၿပီး ေဈးေန႔ဆိုလွ်င္ ေတာင္ေပၚမွ ေဈးသည္မ်ားက ပန္ဆန္းေဈးထဲသို႔ ၾကက္၊ ဝက္၊ ေတာၾကက္ဥ၊ ပ်ားရည္၊ ေဆးေဖာ္စပ္ ရန္ ေတာေကာင္မ်ားႏွင့္ ၿခံစိုက္သီးႏွံမ်ားကို လာ ေရာက္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ တခါတရံ အမဲလိုက္မုဆိုး မ်ား ရလာတတ္သည့္ ေခ်၊ ဆတ္ႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္တို႔ ကိုလည္း ေဈးဗန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ထိုေဈးတြင္ ၾကက္၊ ဝက္တို႔ကို အသားတစ္လိုက္ မေတြ႕ရ၊ အသက္ရွိ ၾကက္၊ ဝက္တို႔ကို ႏွီးအိတ္မ်ား အတြင္းထည့္ကာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေဈးဝယ္သူ မ်ားကလည္း အိတ္အတြင္းရွိ ၾကက္အရွင္၊ ဝက္ အရွင္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးယူ၊ ကီလိုျဖင့္ ခ်ိန္ တြယ္ၿပီး အိမ္ေရာက္မွသာ  ခ်က္ျပဳတ္စားၾကသည္။ ေဒသခံတဦးျဖစ္သူ မယနန္းဆြန္းက “ဒီမွာ အဲဒီ အရွင္ေတြပဲဝယ္ၿပီး အိမ္ေရာက္မွ ေပၚစားတယ္၊ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ပဲ စားၾကတယ္” ဟု ရွင္းျပ သည္။

ေဈးေန႔တြင္ ေတာင္ေပၚမွ ေဈးလာေရာင္းၾက သူမ်ားမွာ “ဝ” ရိုးရာဝတ္စံုျဖစ္သည့္ ေငြေရာင္ ေဘာ္ေစ့မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္အက်ႌ၊ လက္ျဖင့္ ရက္လုပ္သည့္ ႐ိုးရာခ်ည္ထည္ ထဘီ (သို႔) စကပ္၊ ေငြလည္ဆြဲ၊ ေရာင္စံုပုလဲေစ့ ဆြဲႀကိဳး၊ နားေတာင္းမ်ား ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေငြေဆးတံကို ပါးစပ္တြင္ခဲၿပီး ေဈး ေရာင္းၾကသည္။ ေဈးလာဝယ္သူမ်ားကေတာ့ ေခတ္မီ အဝတ္အစားမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ဝတ္ထားၾက သည္။

“ဝ” တို႔မွာ ေရွးက်လြန္းသည့္အခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ သူမရွိ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ”ေတာင္တန္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အရင္းရွင္ စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်၍ လူတန္းစား တန္းတူေရးဝါဒကို ဆုပ္ကိုင္သည့္ ဗကပ၏ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္အဖြဲ႕ကို ၎တို႔နယ္ေျမကို ႐ိုးသားစြာ ထိုးအပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ဗကပတို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခံခဲ့သည္။ ဗကပတို႔ အတြက္ ေရွ႕တန္းတြင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရသည္။ အသက္ မ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။

ထိုစဥ္က ဗကပတို႔ကို နယ္ေျမေပးအပ္လိုက္ျခင္း မွာ မွားယြင္းသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု “ဝ” သမိုင္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီက ေရးသားထားသည့္ ဝသမိုင္းစာအုပ္ တြင္ ေရးသားထားသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ” တို႔သည္ ဗကပမွ ခြဲထြက္လိုက္ၿပီး ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုက္သည္။ “ဝ” တို႔က အစိုးရထံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအျဖစ္ သာ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ “ဝ” တို႔က ၎တို႔နယ္ေျမ ကို အလံုးစံု စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုအထိ ျပည္နယ္အဆင့္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစိုးရထံ တြင္ ေတာင္းဆိုေနဆဲျဖစ္သည္။

ဗကပတို႔ အေျခခ်ခဲ့သည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဗကပ ႐ံုးခ်ဳပ္တို႔မွာ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕ျပင္တေနရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေခ်ာင္းျခားထားသည့္နယ္စပ္တြင္ ယေန႔ထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ လူမေန တာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဖုန္မ်ား၊ သစ္ရြက္ ေျခာက္မ်ား၊ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားႏွင့္ အျပည့္ပင္။ ဗကပတို႔ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ခုတင္၊ ဗီ႐ိုမ်ားက သူ႔ေနရာတြင္ပင္ ယိုင္လဲေဆြးျမည့္ေနသည္။ ဗကပတို႔၏ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရာ စာရြက္စာတမ္း သို ေလွာင္႐ံုရွိ ဗီ႐ိုႀကီးမ်ားမွာလည္း ၿပိဳလဲလို႔ ထူမယ့္သူ မရွိ။

ဗကပရွိစဥ္က ဆရာဝန္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ UWSA မွ ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ထြန္းၾကည္က “ဒီအိမ္ေတြ၊ ႐ံုးခန္းေတြကို ျပင္ဖို႔လုပ္ဖူးေသးတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ရပ္ထားလိုက္ တယ္၊ ဒါေတြကို UWSA က ျပင္မွာပါ၊ ေနာက္ လာေလ့လာလို႔ရတဲ့ ေနရာတေနရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ သြားဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နမ့္ခအမည္ရွိ ေခ်ာင္းတခုသာ ျခားထားသည့္ “ဝ” ေဒသသည္ စီးပြားေရးပိုင္း ဆိုင္ရာတြင္ တ႐ုတ္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ မွီခိုေနရ ေသာ္လည္း “ဝ”တို႔ကား တ႐ုတ္ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို အရည္အေသြးမမီဟုဆိုကာ အထင္ေသးၾကသည္။ မသံုးစြဲၾက။

UWSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လက္ဝယ္ရွိသည့္ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္ (AK-47) မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ေသနတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ပစၥတိုမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္ကို စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူ တဦးဆီမွ ေမးျမန္းသိရွိရသည္။

“ဝ” ေဒသတြင္ လက္နက္မ်ားသာမက ကေလးသူငယ္မ်ား ေန႔စဥ္စားသံုးသည့္ မုန္႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ဝတ္သည့္ အဝတ္အထည္မ်ား၊ “ဝ” ႐ိုးရာပစၥည္းမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ထုတ္မ်ား ေတြ႕ရ နည္းသည္။ အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ မုန္႔၊ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းမႀကီးရွိ မိုးျပာ အထည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚယဲ့နန္းလြစ္က “ တ႐ုတ္ျဖစ္ ေတြက ကြာလတီ မေကာင္းဘူး၊ ဒီမွာ ထိုင္းဘက္က ဝင္တာေတြနဲ႔ တျခားပစၥည္းေတြပဲ သံုးတယ္” ဟု ဆိုသည္။

“ဝ” တို႔ကား လူေနမႈအဆင့္တန္း ျမင့္ေနၿပီ။ ထမင္းဆိုင္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းစားပြဲထိုး၊ ၿခံစိုက္၊ ေရာ္ဘာျခစ္သည့္ အေျခခံလုပ္သားမ်ား၏လစာမွာ တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္ ၁၅၀ဝ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ သိန္း ) မွ ၅၀ဝ၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္း ) ၾကားတြင္ ရၾကသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခဲ့သည့္ “ဝ” ေဒသတြင္ ယခုအခါ ကားလမ္းေဘးမ်ား၊ လူျမင္သူျမင္ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည့္ ဘိန္း စိုက္ခင္းမ်ားကို မျမင္ရေတာ့။ ဘိန္းအစား သစ္ေမႊး၊ ေရာ္ဘာ၊ လက္ဖက္တို႔ကို အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

“ဝ” ျပည္သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က “ဘိန္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးက က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြကိုပဲ တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစမွာပါ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အျမစ္ျပတ္ရွင္းလင္းခဲ့တာ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မယ္” ဟုဆိုသည္။

က်မတို႔ သတင္းေထာက္ေတြ မေရာက္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေတာ့ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား ရွိ မရွိကို မေျပာႏိုင္ပါ။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ကာစီႏို ကစားဝိုင္းမ်ား၊ ဂိမ္း စင္တာမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး တ႐ုတ္သူေဌးအမ်ားစု က ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ကာ ကစားၾကသည္။ ကာစီႏိုဝိုင္းမ်ားကလည္း “ဝ” တို႔၏ ဝင္ေငြကို အေျမာက္အျမား ရရွိေစသည္။

ျပည္မႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေဝးကြာေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ လည္း အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္ဟု “ဝ” ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေျပာသည္။

“ဝ” ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္မရွိ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ကို ျပင္ဆင္လိုသည့္ဆႏၵ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု မျပင္ဆင္ေပးပါက အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ ထိုးရန္ မလိုေသးဟု ဆိုထားသည္။

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း “ဝ”ျပည္သူ႔အစိုးရက ပါဝင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာသည္။

“ဝ” ေဒသတြင္း ထူးျခားသည့္တခ်က္ ရွိေသး သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္  အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲ သတင္းမ်ား၊ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကို လစဥ္ထုတ္ “ဝ” မဂၢဇင္းတြင္ “ဝ” ဘာသာ၊ တ႐ုတ္ ဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

“ဝ” တို႔သည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး၊ တိုင္းရင္းသား အေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဆက္ မျပတ္ေပ။

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား အစံုအလင္။ “ဝ” ေဒသ ႐ိုးရာအကမ်ားတြင္လည္း ဘာသာေပါင္းစံု ကိုးကြယ္သူတို႔၏ ႐ိုးရာဝတ္စံုမ်ားကို ထည့္သြင္းထား သည္။

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ မိမိ ယံုၾကည္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္ဟု “ဝ” ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ဝ” တို႔၏ နတ္ကိုးကြယ္မႈျဖစ္သည့္ ယစ္ပူေဇာ္ သည့္ ေရွးအယူအဆေဟာင္းတို႔မွာလည္း ဦးဆမ္ခြန္း တို႔ ေက်ာင္းတက္ခဲ့စဥ္ကႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အရာရာက ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနၿပီ။

ဦးဆမ္ခြန္းက အသက္ႀကီးေနၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔မ်ိဳးႏြယ္စုကို လိုက္စ ေျပာင္ေနာက္တတ္သည့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို မွတ္မိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ “ဝ” တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကို ျမင္တိုင္း ပိုပိုအမွတ္ရေနဆဲဟု ေျပာသည္။

“ငယ္ငယ္က ေမ်ာက္လိုပဲေဆာ့ၿပီး က်ေနာ့္ကို လိုက္စတဲ့သူေတြကို “ဝ” ေဒသ ေျပာင္းလဲေနတာ ျပလိုက္ခ်င္တယ္” ဟု ဦးဆမ္ခြန္းက “ဝ” ေလသံ ဝဲဝဲျဖင့္ ဆိုသည္။

By arrjai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s